Splošni pogoji uporabe darilnih bonov

POMEMBNO!

Ne čakajte do konca veljavnosti vašega darilnega bona, ampak ga izkoristite čim prej. Ob koriščenju darilnega bona morate predložiti originalni darilni bon. Fotokopije ali preslikave darilnega bona niso veljavne. Vsak darilni bon je zaščiten s šifrirano unikatno kodo, ki postane aktivna ob aktivaciji darilnega bona. Aktivacija darilnega bona se zgodi na blagajni ob prodaji darilnega bona v prodajalni Hiša Daril. Darilni boni, ki niso bili prodani v Hiši Daril so neaktivni in neveljavni. Predlagamo, da pred koriščenjem darilnega bona rezervirate termin pri izvajalcu darilnega bona. Tako si boste zagotovili željen termin koriščenja storitev. V primeru odpovedi ali spremembe rezervacije veljajo splošna pravila ponudnika storitev. SPLOŠNI POGOJI UPORABE Izdajatelj darilnega bona je Hiša Daril, ki je registrirana blagovna znamka podjetja Hiša Daril d.o.o., Slovenja vas 75, 2288 Hajdina, v nadaljevanju Hiša Daril. Ponudnik storitev na darilnem bonu je s Hišo Daril sklenil pogodbo, s katero zagotavlja strankam - obdarovancem koriščenje darilnega bona najmanj v takšnem obsegu oz. vrednosti, kot je navedena na prvi strani bona.

Hiša Daril v nobenem trenutku ni lastnik (izvajalec) storitev ali blaga, ki so predmet unovčitve po darilnem bonu, zato tudi ne more biti odgovorna za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve ali blaga, kakor tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev ali blaga. Prav tako ne odgovarja za morebitne pritožbe ali posledice, ki bi lahko nastale, ko uporabnik koristi kupljen bon za blago ali storitev pri izvajalcu storitev. Za izvedbo storitev in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami, je v celoti odgovoren izvajalec storitve, ki je tudi lastnik posamezne storitve ali blaga.

Storitev lahko koristite samo z predložitvijo originalnega darilnega bona v roku veljavnosti, ki je odtisnjen na darilnem bonu. Storitev ne vključuje prevoza do ponudnika storitve na darilnem bonu. Darilni bon se v nobenem primeru ne more koristiti za nakup cigaret. Pri koriščenju vrednostnih darilnih bonov stranka v primeru, da je nakup večji od vrednosti darilnega bona, doplača razliko ponudniku storitev. V primeru, da pa je nakup manjši od vrednosti darilnega bona, ponudnik storitev stranki ne vrača denarja. Stranka lahko v dogovoru z izvajalcem darilni bon koristi za katerokoli drugo storitev v protivrednosti po ceniku izvajalca. V primeru da darilni bon ni izkoriščen v času njegove veljavnosti, je ukraden, izgubljen ali uničen, njegov uporabnik ni upravičen do povračila ali kompenzacije v kakršni koli obliki. Pri izvedbi storitve so veljavni le specifični pogoji ponudnika storitve. Izvedbo storitev urejajo pravila, ki veljajo za področje izbranega ponudnika in njegovi lastni pogodbeni pogoji. Predvsem to velja za odpovedi ali spremembo rezervacije. Prejemnik darilnega bona mora sam pri ponudniku preveriti ali obstajajo morebitne omejitve za izvedbo posamezne storitve. V primeru, da ponudnik zavrne izvajanje storitev na podlagi zgoraj navedenih razlogov ali zaradi neupoštevanja pravil ali pogodbenih obveznosti, to ni diskriminacija. Prav tako za to ne nosi odgovornosti Hiša Daril. Hiša Daril v nobenem primeru ni odgovorna za popolno ali delno prenehanje poslovanja ponudnika darilnega bona, prav tako ne za popolno ali delno neizvajanje storitev ali spremembo storitev partnerja po izidu darilnega bona. Vso odgovornost za tovrstne primere nosi ponudnik storitve. Hiša Daril lahko prekine sodelovanje z izbranim ponudnikom darilnega bona z namenom zagotavljana kakovosti storitev in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. V tem primeru bo Hiša Daril, v kolikor je darilni bon veljaven, darilni bon zamenjala za drug darilni bon enake vrednosti iz ponudbe Hiše Daril. Z nakupom darilnega bona se kupec strinja s splošnimi pogoji uporabe.

ZAMENJAVA DARILNIH BONOV V primeru prenehanja poslovanja ponudnika, bo v primeru, da je darilni bon še veljaven, Hiša Daril zamenjala darilni bon za drug darilni enake vrednosti bon iz ponudbe Hiše Daril. Vračilo denarja ni mogoče. Vsak darilni bon Hiše daril je vrednostni bon, saj ga lahko stranka zamenja za katerikoli drug vrednostni bon Hiše daril. Hiša Daril bo darilni bon stranki na njeno željo zamenjala za drug darilni bon. Pogoj za zamenjavo je, da je darilni bon še veljaven. Ob zamenjavi darilnega bona za bon manjše vrednosti, stranka ni upravičena do nadomestila razlike v ceni v gotovini. Ob zamenjavi darilnega bona za bon večje vrednosti, mora stranka doplačati razliko.

Vse ponudnike darilnih bonov je izbrala Hiša Daril. V primeru kakršnihkoli napak ali manjkajočih informacij, do katerih je prišlo ob pripravi in tisku, Hiša Daril ne nosi odgovornosti. Za izvedbo ponujenih storitev na darilnem bonu so odgovorni ponudniki teh storitev. Hiša Daril ne nosi odgovornosti za kakršnekoli nesreče ali druge morebitne težave, do katerih je prišlo med koriščenjem darilnega bona.